Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
SPRAWOZDANIA 2021 2021-12-31 11:47:06 Aktualizacja Piotr Mazgaj 1
Wyniki - udzielenia zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w 2022 roku 2021-12-30 15:41:27 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.5.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWINNA W 2022 ROKU 2021-12-30 15:36:26 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.5.2021
2021 SPRAWOZDANIA 2021-12-30 10:23:13 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD043
Budżet 2022 2021-12-30 10:23:13 Publikacja Piotr Mazgaj BUD045
2022 Usunięcie Piotr Mazgaj BUD045
Wyniki - udzielenia zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu... 2021-12-29 11:23:56 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
Aktualne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-29 11:17:50 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-29 11:17:50 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
Ogłoszenia XL SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 30 GRUDNIA 2021 R. 2021-12-28 16:27:54 Publikacja Piotr Mazgaj AKU182
IMIENNE GŁOSOWANIE XXXIX SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 15 GRUDNIA 2021 R. 2021-12-27 13:35:01 Publikacja Piotr Mazgaj 39
Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/243/21
Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/244/21
Uchwały w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/245/21
Uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/246/21
Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/247/21
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2021, zmiany załącznika Nr 2c, i wprowadzenia załącznika nr 2d do uchwały Nr... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/248/21
Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów... 2021-12-27 12:05:58 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/249/21
Wyniki - udzielenia zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pewel Ślemieńska, łącznik ul. Wilcza - ul.... 2021-12-21 15:27:08 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.7.2021
Aktualne Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pewel Ślemieńska, łącznik ul. Wilcza - ul. Bukowa, Gmina Świnna w ramach... 2021-12-21 15:21:35 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.7.2021