Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pewel Ślemieńska, łącznik ul. Wilcza - ul. Bukowa, Gmina Świnna w ramach... 2021-12-21 15:21:35 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.7.2021
Aktualne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-21 11:33:24 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-21 11:33:24 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
Aktualne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-21 09:27:19 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-21 09:27:19 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
Aktualne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-15 14:22:07 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2021-12-15 14:22:07 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.9.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWINNA W 2022 ROKU 2021-12-14 10:44:48 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.5.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWINNA W 2022 ROKU 2021-12-14 10:41:09 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.5.2021
Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2021-12-14 10:41:09 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVII/233/21
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWINNA W 2022 ROKU 2021-12-14 08:13:57 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.5.2021
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XXXVI/21 2021-12-13 13:30:51 Aktualizacja Piotr Mazgaj XXXVI/21
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XXXVII/21 2021-12-13 13:30:51 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVII/21
IMIENNE GŁOSOWANIE XXXVIII SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 30 LISTOPADA 2021 R. 2021-12-13 13:23:41 Publikacja Piotr Mazgaj 38
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/234/21
Uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/235/21
Uchwały w sprawie wprowadzenia na rok 2022 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty... 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/236/21
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości z obciążenia służebnością gruntową 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/237/21
Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi... 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/238/21
Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty... 2021-12-13 13:10:20 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/239/21