Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM NA TERENIE GMINY ŚWINNA 2021-10-28 08:19:42 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.3.2021
Ogłoszenia XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świnna - 27 października 2021 r. 2021-10-25 12:33:59 Publikacja Piotr Mazgaj AKU178
Aktualne ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2021/2022 2021-10-21 12:14:06 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.4.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2021/2022 2021-10-21 12:14:06 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.4.2021
Aktualne ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2021/2022 2021-10-21 12:07:43 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.4.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2021/2022 2021-10-21 12:07:43 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.4.2021
IMIENNE GŁOSOWANIE XXXVI SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 04 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 2021-10-20 14:33:02 Publikacja Piotr Mazgaj 35
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia... 2021-10-20 14:24:31 Aktualizacja Piotr Mazgaj XXXVI/227/21
Uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby... 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/224/21
Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Świnna 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/225/21
Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr... 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/226/21
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia... 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/227/21
Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/228/21
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2021 oraz zmian załączników Nr 2b, 2c, 4, 4a do uchwały Nr XXV/173/20 Rady Gminy... 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/229/21
Uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXXV/223/21 Rady Gminy Świnna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej... 2021-10-20 14:19:56 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVI/230/21
Aktualne PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM NA TERENIE GMINY ŚWINNA 2021-10-11 14:32:11 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.3.2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM NA TERENIE GMINY ŚWINNA 2021-10-11 14:32:11 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.3.2021
Komunikaty SPRZEDAŻ DZIAŁEK 2021-10-07 11:41:05 Publikacja Piotr Mazgaj AKU177
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XXXII/21 2021-10-05 12:37:39 Publikacja Piotr Mazgaj XXXII/21
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XXXIII/21 2021-10-05 12:37:39 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIII/21