Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne”. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-05/12/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieorganiczony na realizację zadania:„Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne”. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-08/11/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Świnna - podbudowa z destruktu bitumicznego... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-19/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Zabezpieczenie przekroczenia potoku Trzebinka kanalizacją sanitarną w ... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-03/03/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa oświetlenia ulicznego AsXS 2 x 25 w sołectwie Pewel Mała na odcinku... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-08/05/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku sportowym w Świnnej. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-22/06/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Świnna – podbudowa z destruktu bitumicznego... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-12/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pewel Mała znajdującym się na terenie Gminy Świnna.... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj GK-341/PN/8/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzebini – etap II.” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-29/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w pełnym zakresie tj. odśniezanie i zwalczanie śliskości powstałęj... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-29/10/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup paliwa. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-26/11/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie przekroczenia potoku kanalizacją sanitarną Przyłęków – Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-05/11/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Świnna w sołectwach: Świnna, Przyłęków, Pewel... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-16/09/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie czynności związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego na... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-25/11/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczonyna sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-30/04/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności gospodarczej z terenu... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-26/02/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na  budowę boiska  szkolnego  w sołectwie  Pewel  Ślemieńska - etap I. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-21/10/03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-24/10/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w pełnym zakresie tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-07/11/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-23/09/05