Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Drugi przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w pełnym zakresi tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-04/11/02
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na dostawę paliw. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-13/12/02
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Gimnazjum... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-27/03/03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg gminnych na terenie gminy Świnna w sołectwach: Świnna, Trzebinia, Pewel... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-16/09/03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia i docieplenia  sali gimnastycznej w Gminie Świnna w sołectwie Pewel... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-22/09/03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w pełnym zakresie tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości powstałej... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-09/10/03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup paliw dla potrzeb Urzędu Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-02/01/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Modernizacja kotłowni węglowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebini.”... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-18/10/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: modernizacja i bieżące remonty dróg gminnych na terenie gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-27/03/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Demontaż i montaż okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebini. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-25/04/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzebini – etap II.” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-11/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności ... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-20/05/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności ... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-21/04/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności ... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-04/05/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych zadania: „Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj GK-341/PN/3/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Świnna – nawierzchnie z mieszanek mineralno... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-20/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-07/10/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie czynności związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego na... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-16/12/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na świadczenie usług komunikacyjnych przy użyciu własnych autobusów na regularnych liniach komunikacyjnych... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-15/02/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na realizację zadania:„Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości 5 cm na powierzchni... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-19/05/06