Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: „Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnnej w roku szkolnym 2005/2006.” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj GK-341/PN/10/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Świnna w sezonie 2008/2009. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 258655 - 2008
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świnna w sezonie 2007/2008. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 186279 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup paliwa. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj GK-341/PN/12/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-20/07/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-12/04/07
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o przetargu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 10731 - 2008
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 249718 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - „Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnnej w roku szkolnym 2006/2007” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-31/07/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-10/04/07
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup oraz wdrożenie oprogramowania pozwalającego na stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 293662 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teleinformatycznej wraz z potrzebnym... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 76946 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Remont mostu drogowego na potoku Przyłękówka w ciągu ul. Przy Stoku w miejscowości Świnna - uszkodzonego... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 122240 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Przyłękowie - Pokusówka - etap I. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 123782 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja i bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Świnna - etap II. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 161185 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 144736 - 2008
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 203176 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Pewel Mała – etap I.” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-04/09/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Trzebini - etap... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 170274 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności gospodarczej z terenu... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-17/05/07