Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Majątek publiczny Kazimiera Gębala Żak - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKOWIE 2009-10-13 13:02:36 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK021
Majątek publiczny Halina Stefania Miodońska - DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TRZEBINI 2009-10-13 13:02:36 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK022
Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi BIP *.pdf 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 1INSTRUKCJA
Uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych gminy Świnna.... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/223/2005
Uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXIX/234/2005
Uchwały w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/221/2005
Uchwały w sprawie : górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Gminę Świnna, sposobu... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/224/2005
Uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku i ustalenia... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/220/2005
Uchwały w sprawie: opłaty administracyjnej na obszarze gminy Świnna, za czynności urzędowe wykonywane przez jej organy. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/222/2005
Uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/218/2005
Uchwały w sprawie: rocznych stawek podatku od środków transportowych. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXXVIII/219/2005
Uchwały w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Gminę Świnna, sposobu... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj LI/283/2006
Uchwały w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj LI/285/2006
Uchwały w sprawie: rocznych stawek podatku od środków transportowych. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj LI/282/2006
Uchwały w sprawie: opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków komunalnych na terenie gminy Świnna na rok 2007. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 0151/20/2006
Uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku i ustalenia... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj LI/284/2006
Uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj LI/281/2006
Uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XXVII/165/2008
Uchwały w sprawie: ustalenia opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/114/2008
Uchwały w sprawie: wprowadzenia na rok 2008 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XIII/84/2007