Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
NOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj XLI/244/2006
NAZEWNICTWO ULIC WPROWADZONE NA TERENIE GMINY ŚWINNA Nazewnictwo ulic wprowadzone na terenie gminy Świnna 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP001
Ogłoszenia różne Mammografia 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP003
Ogłoszenia różne Projekt - "Tworzymy nowe formy przygranicznej współpracy" 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP004
Ogłoszenia różne Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP005
Ogłoszenia różne "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa Śląskiego 2007" 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KK/03/04/07
Ogłoszenia różne Informacja Wójta Gminy Świnna dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP007
Inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pewel Mała znajdującym się na terenie gminy Świnna” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj INW001
Rolnictwo i leśnictwo Informacja - dopłaty bezpośrednie dla rolników 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj ROL/15/05/06
Rolnictwo i leśnictwo Apel - zakaz wypalania traw. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj ROL/01/01/09
Strategia Plan rozwoju gminy Świnna 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 1STRATEGIA
Obrona Cywilna Obrona Cywilna - załączone pliki zawierają opisy sygnałów alarmowych, ważne numery telefonów, infolinie. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OC
Jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWINNEJ 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj JEDN001
Jednostki organizacyjne GIMNAZJUM  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świnnej 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj JEDN002
Jednostki organizacyjne ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im.Janusza Korczaka w Trzebini 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj JEDN004
Jednostki organizacyjne ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im.ks.Bronisława Markiewicza w Pewli Ślemieńskiej 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj JEDN005
Jednostki organizacyjne ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  im.  Jerzego Kukuczki  w Pewli Małej 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj JEDN006
Ogłoszenia różne Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj KSP008
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Świnna - podbudowa z destruktu bitumicznego dwukrotnie... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-18/09/05
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w pełnym zakresi tj. odśnieżanie i zwalczanie skości powstałej... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-16/10/02